Leige av Os idrettshall

Prisar for 2019

Leige av Os idrettshall
Trening og kampar Prisar 2019: Pris per time
Innanbygds lag, deltakarar under 18 år 105,-
Innanbygds lag, deltakarar over 18 år 220,-
Trening utanbygds lag 400,-
Kampar utanbygds lag, pris per kamp 750,-
Leige av sal til undervisning, avtalefesta
Pris per sal, per skuletime 300,-

Alle arrangement med brutto billettinntekt over 3000 kroner, betaler 15 % av bruttoinntekta til Os idrettshall.