Idrettsanlegg

 Oversikt over større idrettsanlegg i Os kommune. 

Osbadet: Svømme- og badeanlegg

Os idrettshall: Fleirbrukshall

Nore Neset Aktivitetshus: Fleirbrukshall

Kuventræ idrettsanlegg: To kunstgrasbanar, ein grasbane og friidrettsanlegg

Nore Neset idrettsanlegg: Kunstgrasbane og idrettsplass

Søfteland idrettsplass: Idrettsanlegg og kunstgrasbane

Lysekloster idrettsanlegg: Kunstgrasbane

Os skytesenter: Komplett skytebaneanlegg

Søre Neset idrettsplass: Kunstgrasbane

Søre Øyane idrettsplass: Aktivitetsanlegg og kunstgrasbane

Lysefjorden Ride- og køyreklubb: Ride- og køyrebane

Roanlegg i Sigurdsvikjo, Ulvenvatnet

Crossløype for MC og MX

Kontakt

Tom Leonsen
Tom Leonsen
Idrettskontakt
Telefon: 56 57 52 50
Mobil: 454 52 296