Desse kan vie brurepar i Os kommune

Ordførar og varaordførar har vigselsmynde etter lova. I tillegg har Os kommunestyre gitt vigselsmynde til utvalde tilsette i administrasjonen og utvalde politikarar.