Bli lærling i Os kommune

Os kommune er lærebedrift innan ei rekke fagfelt, og kan tilby ein spennande lære- og arbeidsplass for deg som har lyst på ei meiningsfull utdanning.

Når vi har ledige læreplassar, lyser vi dei ut under ledige stillingar.

Os kommune er godkjent lærebedrift i følgande fag:

Brannførebyggande arbeid, feiing og tilsyn (feiarfaget)

Kontaktperson: Anne Kjersti Storebø, telefon 982 34 447. Send e-post

Helsefag

Kontaktperson: Tone Borgen, telefon 56 57 55 67 / 909 36 290. Send e-post

Barne- og ungdomsarbeid

Kontaktperson: Therese Johnsen, telefon 56 57 52 23 / 915 48 031. Send e-post

IKT-faget

Kontaktperson: Ronny Børsheim, telefon 56 57 50 96 / 957 98 719. Send e-post