Slik søker du helse- og omsorgstenester

Det er den som treng hjelp, eventuelt pårørande med fullmakt, som skal skrive under søknaden.

  1. For å søke på nokre av helse- og omsorgstenestene, krevst legeattest. Dette står opplyst i informasjonen om tenesta.
  2. Dersom det er andre som søker for deg, må du legge ved fullmakt.
  3. Fyll ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstenester.
  4. Skriv ut skjemaet, skriv under og send det til Os kommune, bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 52002 Os

Treng du meir hjelp?

Treng du hjelp og / eller rettleiing i søknadsprosessen eller ved ei eventuell klage, kan du kontakte desse:

  • Eininga/avdelinga som er ansvarleg for tenesta (sjå informasjon på dei ulike tenestesidene).
  • Tryggleikssjukepleiar

Kontakt

Bestillar- og forvaltarkontoret
Postboks 84
Telefon: 5202 Os