Heimebasert omsorg

Heimehjelp og heimesjukepleie.

Kontaktinformasjon

Heimebasert omsorg - kontaktinformasjon
Funksjon Namn Telefon
Avdelingsleiar Kristin Haukeland 56 57 55 74
Gruppe 1 Tone Hellevang Berg 56 57 55 72
Gruppe 2 Inger Lise Tvedt 56 57 55 68
Gruppe 3 og 4 Hilde Hjelle 56 57 55 73
Vakttelefon på kveld, natt og helg (kl.15-08) dersom det ikkje kan vente til neste virkedag 982 34 480

Telefontider:

Kl. 10.00 - 12.00 og 12.45 - 15.00 (måndagar til kl. 17.00)

Kontakt

Kristin Haukeland
Kristin Haukeland
avd.leiar
Telefon: 56 57 55 74
Mobil: 922 36 699