Brukarundersøkingar pleie og omsorg

Brukarundersøking for pleie og omsorg var første gong gjennomført i 2004. Under finn du resultat frå og med 2006.

Annakvart år vert det gjennomført tre undersøkingar:

  1. til brukarar av heimetenester
  2. til bebuarar på institusjon
  3. til pårørande til brukarar på institusjon

Pleie og omsorg heimetenesta - resultat brukarar

* Til og med 2010 var skalaen 1-4. 

Dimensjon 2006* 2008* 2010* 2012 2014 2016 2018
Resultat for brukaren 3,4 3,2 3,4 5,3 5,1 5,3 5,5
Brukarmedverknad 3,2 2,7 3,1 4,8 4,9 5,0 5,1
Tryggleik og respektfull behandling - 3,2 3,4 - - - -
Respektfull behandling 3,6 - - 4,6 4,8 4,6 5,0
Pålitelegheit 3,2 - - - - - -
Tilgjenge 3,2 3,0 3,1 5,2 5,1 5,2 5,3
Informasjon 3,1 2,9 3,1 5,1 5,0 4,9 5,0
Samordning 3,2 - - - - - -
Genrelt - alt i alt 3,3 3,3 3,5 5,4 5,5 5,4 5,6
Snitt totalt 3,3 3,1 3,3 5,0 5,1 5,1 5,3

Pleie og omsorg institusjon - resultat bebuarar

Dimensjon 2006* 2008* 2010* 2012 2014 2016 2018
Resultat for bebuaren 3,4 3,5 3,6 5,8 5,6 5,6 5,4
Trivnad 3,3 3,6 3,7 5,7 5,7 5,8 5,8
Brukarmedverknad 3,3 3,7 3,7 5,6 5,1 5,0 4,9
Respektfull behandling 3,5 3,8 3,8 5,9 5,9 5,8 5,7
Pålitelegheit 3,4 - - - - - -
Tilgjenge 3,2 3,7 3,8 5,9 5,7 5,9 5,7
Informasjon 3,1 3,7 3,7 5,9 5,5 5,8 5,5
Genrelt - alt i alt 3,5 3,8 3,7 5,9 5,8 5,9 5,7
Snitt totalt 3,3 3,6 3,7 5,8 5,6 5,7 5,5

Pleie og omsorg institusjon - resultat pårørande

Dimensjon 2006* 2008* 2010* 2012 2014 2016 2018
Resultat for bebuaren 3,4 2,9 3,0 4,3 4,4 4,5 4,4
Trivnad 3,5 3,3 3,4 5,0 4,8 4,8 4,8
Brukarmedverknad 3,2 3,1 3,1 4,3 4,2 4,3 4,3
Respektfull behandling 3,8 3,7 3,8 5,2 5,1 5,2 5,0
Pålitelegheit 3,8 - - - - - -
Tilgjenge 3,4 3,4 3,5 5,0 4,6 5,0 4,8
Informasjon 3,3 3,1 3,3 4,8 4,4 4,8 4,5
Generelt - alt i alt 3,6 3,4 3,6 5,3 4,9 5,3 5,0
Snitt totalt 3,5 3,1 3,4 4,8 4,6 4,7 4,6

Kontakt

Aud Winsents
Aud Winsents
einingsleiar
Telefon: 56 57 55 62
Mobil: 920 28 354