Brukarundersøking Ergo- og fysioterapitenesta

Brukarundersøkinga for Ergo- og fysioterapitenesta vart fyrste gong gjennomført hausten 2009. 

Resultat brukarundersøkingar 

Skala frå 1 til 6, der 6 er best

Under finn du resultat frå og med 2009.

Brukarundersøking ergo- og fysioterapi
Brukarundersøking ergo- og fysioterapi
Dimennsjon 2009 2011 2014
Resultat for brukarane 4,8 4,5 4,6
Brukarmedverknad 5,0 5,1 4,8
Respektfull behandling 5,8 5,8 5,7
Pålitelegheit 5,4 5,2 5,4
Tilgjenge 5,0 4,9 4,8
Informasjon 3,9 3,9 3,9
Samordning 5,1 4,9 5,0
Fysisk miljø 5,3 5,0 5,4
Personalet sin kompetanse - 5,3 5,4
Generelt - alt i alt 5,3 4,9 5,0
Snitt 5,1 5,0 5,0
Oversikt over resultat frå brukarundersøking i ergo- og fysioterapi

 

 

Meir utfyllande opplysningar