Styltemakeriet

Styltemakeriet er eit samarbeid mellom tenester for psykisk helse  i Os kommune og
Os Asvo AS.

Kontaktinformasjon

Styltemakeriet ligg i Os næringspark.
Arbeidstida er måndag og onsdag frå kl. 09.00 - 14.00

 

Kva kan vi tilby?

Styltemakeriet kan tilby fire plassar for arbeidstrening to til tre dagar i veka. Arbeidstreninga vert leia av ein kompetent areidsleiar, og er basert på produksjon av tre- og metallvarer til den ordinære marknaden. 

Sjølve arbeidet er det viktigaste innhaldet i tilbodet, men dei er og opptekne av sosialt samvere og inkludering med samtale kring daglegdagse emne