Livskvalitet

Livskvalitet  er eit lågterskeltilbod til rusavhengige.
Vi tek sikte på å gjera det mogleg for denne guppa å oppleva auka meistring og betre livskvalitet gjennom aktivitetar, trening og lågterskel-arbeid.

Kven er tenesta meint for?

Kva kan vi tilby?

  • Trening
  • Turar
  • Arbeid i stall og riding
  • Lågterskel-arbeid

Det er ikkje eit krav at deltakarane er rusfrie, men vi forventar at brukarar står over dersom dei er rusa, og at dei gjev melding dersom dei er forhindra frå å møta til avtale

 

Kontaktinformasjon

  • Avdelingsleiar Arve Frostad, telefon 56 57 52 26 - 926 24 782
     
  • Marit Kolaas
  • Johanne Rotvik   Telefon (til alle tre): 468 77 210 - 468 78 586
  • Tor Arne Hitland

Kontakt

Arve Frostad
Arve Frostad
avd.leiar
Telefon: 56 57 52 26
Mobil: 926 24 782