Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

På oppdrag frå Helse Bergen administrerer vi utdeling av medisinar for pasientar som er under legemiddelassistert rehabilitering.

Kontaktinformasjon

Vartun oppfølgingsteneste, Industrivegen 8, Os
Telefon: 916 72 073

Opningstid:

  • Kvar dag frå klokka 08:30-11:00
  • Laurdagar frå klokka 09:00-11:30

Kva kan vi tilby?

  • Utdeling av medisiner etter oppdrag frå Helse Bergen

Korleis kan eg ta kontakt med LAR Vartun?

  • Ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen viser deg eventuelt vidare til avdeling for rusmedisin i Bergen kommune.
  • Avdeling for rusmedisin tek deretter kontakt med LAR dersom dei vurderer dette som naudsynt.

Kontakt

Arve Frostad
Arve Frostad
avd.leiar
Telefon: 56 57 52 26
Mobil: 926 24 782