Baksio

Baksio er eit lågterskeltilbod til menneske som er rusavhengige.
Dette er tenester du ikkje treng å søkja om. Du er velkomen til å berre møta opp 

Kontaktinformasjon

Vi held til i fellesstova på Vartun oppfølgingsteneste.
Besøksadresse:  Industrivegen 8
Telefon: 916 72 073

 

Kva kan vi tilby?

  • Samtalar
  • Eit varmt måltid
  • Sosialt samvere i trygge omgjevnader
  • Dei som har trong for det, kan henta ut reint brukarutstyr

Korleis kan eg få del i tenestene frå Baksio?

Baksio er eit lågterskeltilbod til menneske som er rusavhengige.
Dette er tenester du ikkje treng å søkja om. Du er velkomen til å berre møta opp.

Kontakt

Arve Frostad
Arve Frostad
avd.leiar
Telefon: 56 57 52 26
Mobil: 926 24 782