Legevakt og naudnummer

Os legevakt er open heile døgnet, alle dagar.

  • Os legevakt: telefon 116117
  • Medisinsk naudhjelp ved akutt, alvorleg sjukdom eller skade: Ring 113

Dersom du ikkje er alvorleg eller akutt sjuk/skada, ta kontakt med fastlegen din i kontortida.

Merk: Alle telefonsamtalar til 116117 blir tatt opp og loggførte.

Her finn du Os legevakt

Mobergsbakken 111, beredskapsbygget for legevakt og brannstasjon på Moberg. Sjå kart.

Medisinskfagleg ansvarleg er Jonas Nordvik Dale..

  • Fagleg ansvarleg for legevakttilbodet i Os
  • Organisering og utøving av tenesta.

Administrativ leiar er Anne Halhjem.

Oversikt over kor kommunale hjartestartarar er plasserte

Tannlegevakt

Alle som bur eller oppheld seg i Os og andre kommunar kring Bergen, og som har ein akutt skade eller behov for å stanse smerte, kan få hjelp på tannlegevakta i Solheimsgaten på Danmarksplass i Bergen. Les meir om tannlegevakta

Kontakt

legevakt Os
$(TITTEL)
Telefon: 116 117