Hjelpemiddel ved kortvarig nedsett funksjonsevne

Treng du hjelpemiddel grunna mellombels nedsett funksjonsevne, kan du venda deg til kommunen sitt hjelpemiddellager på Luranetunet, avd. Rehabilitering.

Lageret skal dekkja mellombelse hjelpebehov i inntil to år.

Vi kan tilby

Utlån av enkle hjelpemiddel:

 • Ganghjelpemiddel (krykkjer)
 • Transportrullestol
 • Toalettforhøyer
 • Dusjkrakk
 • Badekarbrett
 • Toalettstol
 • Arbeidsstol
 • Forhøyningsklossar
 • Manuelt hjertebrett

Hjelpemidla blir lånt ut frå kommunen sitt hjelpemiddellager, og skal hentast og returnerast til Luranetunet, Solstrandvegen 39.

Utlånet er tidsavgrensa til 3 månader, eventuelt lenger ved behov.

Kven kan søkja?

 • Dei som treng å låna hjelpemiddel for ein kort periode.
 • Du må bu i, eller ha mellombels opphald i kommunen.

Slik søkjer du om hjelpemiddel

Ta kontakt med servicemann på rehabiliteringsavdelinga, tlf. 56 57 55 05 / 982 34 472.

Pris

Tenesta er gratis.

Kontakt

Jan Helge Kordts
servicemedarbeidar
Telefon: 56 57 55 05
Mobil: 982 34 472