Kommuneoverlege og smittevernlege

Kommuneoverlege: Jon Vangdal Aamaas 

  • Medisinskfagleg rådgjevar for kommunen.
  • Oppgåver knytt til miljøretta helsevern, lokal helseovervaking m.m.

 Smittevernlege: Jonas Nordvik Dale

  • Vurdering og tiltak i høve til smittesituasjonen i kommunen.
  • Kommunikasjon mellom kommune og innbyggjarar i slike høve.

Postadresse: Kommuneoverlegen i Os, postboks 84, 5202 Os


 

 

Kontakt

Jon Vangdal Aamaas
kommuneoverlege
Mobil: 990 42 113
Jonas Nordvik Dale
einingsleiar
Telefon: 56 57 54 50
Mobil: 994 86 367