Foreldreførebuande kurs

Dette kurset er eit tilbod til førstegongsforeldre som ønskjer å førebu seg på fødsel, amming, barseltid og foreldrerolla.

Kven passar kurset for?

Alle førstegongsfødande rundt svangerskapsveke 30.

Pris

Kr 300,- Lett servering.
Bindande påmelding.

Stad

Ammeførebuande kurs (første kurskveld) er på Os nærjordmorsenter, resten av kurset går føre seg på Os legevakt, Mobergsbakken 111.

For meir informasjon og påmelding

Ring 56 57 51 64/56 57 50 00 eller send e-post til fht@os-ho.kommune.no.

Kursprogram 2019

På ammeførebuande kurs møter berre den gravide.  
Kursstart føreset minimum fire påmeldte par.

Foreldreførebuande kurs
Kurs Datoar Innhald Kurshaldar
Kurs 1 Måndag 11. eller tysdag 12. februar, 15.00-17.30 på Os nærjordmorsenter, rådhuset Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter. Vi deler deltakarane i to grupper. Den eine gruppa møter måndag, den andre gruppa møter tysdag. Du vil få beskjed om kva dag du skal møte. Jordmor
Torsdag 14. februar, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 19. februar, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesjukepleiar
Onsdag 20. februar, 17.30 - 20.00, Os legevakt Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog
Kurs 2 Måndag 1. eller tysdag 2. april , 15.00-17.30, Os nærjordmorsenter Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter. Vi deler deltakarane i to grupper. Den eine gruppa møter måndag, den andre gruppa møter tysdag. Du vil få beskjed om kva dag du skal møte. Jordmor
Torsdag 4. april, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 9. april, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesjukepleiar
Onsdag 10. april, 17.30-20.00, Os legevakt Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog
Kurs 3 Måndag 17. eller tysdag 18. juni, 15.00-17.30, Os nærjordmorsenter Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter. Vi deler deltakarane i to grupper. Den eine gruppa møter måndag, den andre gruppa møter tysdag. Du vil få beskjed om kva dag du skal møte. Jordmor
Torsdag 20. juni, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 25. juni, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesjukepleiar
Onsdag 26. juni, 17.30-20.00, Os legevakt Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog
Kurs 4 Måndag 12. eller tysdag 13. august, 15.00-17.30, Os nærjordmorsenter Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter. Vi deler deltakarane i to grupper. Den eine gruppa møter måndag, den andre gruppa møter tysdag. Du vil få beskjed om kva dag du skal møte. Jordmor
Torsdag 15. august, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 20. august, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesjukepleiar
Onsdag 21. august, 17.30-20.00 Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog
Kurs 5 Måndag 14. eller tysdag 15. oktober, 15.00-17.30, Os nærjordmorsenter Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter. Vi deler deltakarane i to grupper. Den eine gruppa møter måndag, den andre gruppa møter tysdag. Du vil få beskjed om kva dag du skal møte. Jordmor
Torsdag 17. oktober, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 22. oktober, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesjukepleiar
Onsdag 23. oktober, 17.30-20.00, Os legevakt Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog
Kurs 6 Måndag 2. eller tysdag 3. desember, 15.00-17.30, Os nærjordmorsenter Ammeførebuande kurs, berre den gravide møter. Vi deler deltakarane i to grupper. Den eine gruppa møter måndag, den andre gruppa møter tysdag. Du vil få beskjed om kva dag du skal møte. Jordmor
Torsdag 5. desember, 17.30-20.30, Os legevakt Fødselsførebuing, fødsel og barsel Jordmor
Tysdag 10. desember, 17.30-20.00, Os legevakt Spedbarnstell Helsesjukepleiar
Onsdag 11. desember, 17.30-20.00, Os legevakt Psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid. Foreldrerolla og parforholdet Psykolog