Brukar- og pårørandeutval for Luranetunet

Brukar- og pårørandeutvalet si oppgåve er å ivareta brukarmedverknad og arbeide for at Luranetunet skal bli ein best mogeleg stad å vere og bu.

Utvalet er konstituert og hadde sitt første møte 29. mai 2018. Utvalet er representert med følgjande medlemmar:

  • Elisabeth Hatletveit - Pårøranderepresentant
  • Edgar Haugland - Pårøranderepresentant
  • Olav Haugland - Brukarrepresentant
  • Kari B. Johnsen - Representant for dei tilsette
  • Astrid Leikvoll - Representant for Os eldreråd
  • Tove Hille - Representant for Os frivilligsentral
  • Hilde Karin Storum - Skrivar
  • Evy Bratlund Grindheim - Vararepresentant for dei pårørande
  • Anja Jordal - Vararepresentant for dei tilsette
  • Elsie Grotle - Vararepresentant for Os eldreråd

Kontaktperson for utvalet: Hilde Storum, tlf. 56 57 55 80 eller e-post: hks@os-ho.kommune.no