Transportordninga er eit ikkje lovfesta tilbod til personar over fylte 10 år som bur i Hordaland som ikkje kan nytte vanleg rutetransport og/eller som har funksjonshemming/sjukdom som venteleg vil vare i minst eitt år.

Har du fysiske eller psykiske funksjonshemmingar kan du få eit følgjekort. Følgekortet gjer at du kan å ta med deg ein person gratis eller rabattert adgang på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidlar der ordninga blir akseptert.

Du får eit bevis som gjev følgepersonen din gratis adgang til arrangement og transportmidlar som aksepterar ordninga. Følgekortet er personleg med bilete og underskrift. Det står på kortet kor lenge det er gyldig.

Parkeringsløyvet er meint som eit hjelpemiddel for personar som grunna vesentleg nedsett rørslehemming har eit særleg behov for parkeringslette på ein eller fleire konkrete stader.