Os Asvo

Os Asvo er ei verksemd med arbeidsplassar som er særskild tilrettelagde for yrkeshemma.

Os Asvo driv med tilrettelagt arbeid innan tiltak Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og Arbeidspraksis i skjerma verksemd (APS). Dei tilbyr og kartlegging av arbeidsevne.

Totalt jobbar det omlag 60 personar i verksemda til ei kvar tid. Dei tilbyr arbeid innan trearbeid, overflatebehandling, pakking, montering, kantine, snekkerarbeid og diverse industriproduksjon.

Dei jobbar tett med det lokale næringslivet i Os og kan tilby utplassering i lokale bedrifter etter individuelle behov.

Kontaktinformasjon

Kva kan Os Asvo tilby, og kven kan søkja?

  1. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
    For dei som mottek uføretrygd og treng tilrettelagt arbeid
     
  2. Arbeidsførebuande trening (AFT)
    For dei som treng å få avklart arbeidsevna si gjennom tilrettelagt arbeid. Målet er ordinært arbeid.

Korleis søkja om tilbod frå Os Asvo?