Varafjell avlastingssenter

  Kva kan vi tilby?

  • Heilår og deltid avlastning
  • Avlastingstilbod og bustad for personar med nedsett funksjonsevne under 18 år - eit kommunalt tilrettelagt heildøgns omsorgstilbod.
  • Det er plass til opp til 10 barn/unge med samansette funksjonshemmingar.
  • Senteret har 7 soverom og 3 leilegheiter

  Varafjell avlastingssenter - brosjyre (PDF, 380 kB)

  Her vil du finne meir informasjon om tilbodet, som t.d. informasjon om aktivitetar, utgifter, Os kommune sine plikter, foreldreansvar, forsikringsansvar med meir.

  Kven kan søke om opphald på Varafjell avlastingssenter?

  Tilbodet er for personar under 18 år med nedsett funksjonsevne. Dei føresette som må sende søknaden.

  Slik søker du

  • Fyll ut søknadsskjema for helse- og omsorgstenester Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Os kommune, Bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 52002 Os. Du kan også leveraesøknadsskjema i Kommunetorget på rådhuset.

  Treng du meir hjelp eller rettleiing for å fylle ut søknaden?

  Kva skjer vidare med søknaden? 

  Kva kostar tilbodet?

  • Avlasting er gratis
  • Dekking av opphaldsutgifter følgjer til ei kvar tid gjeldande retningsliner for eigenbetaling.
   Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester 2011-12-16-1349
    
  • Varafjell avlastingssenter kjøper inn mat og generelle toalettartiklar (såpe, sjampo, tannkrem)
  • Personlege toalettartiklar må den enkelte dekke sjølv (kremar, spesialsjampo og liknande ).
  • Dersom brukaren på grunn av allergi eller anna sjukdom har behov for spesialkost, blir det gjort avtalar med dei pårørande i kvart enkelt høve

  Kontaktinformasjon 

  • Leiar: Yvonne Matre, tlf.: 56 57 51 91, mobil: 902 89 733
  • Postadresse: Varafjell avlastingssenter, Postboks 84, 5201 Os
  • Besøksadresse: Industrivegen 88 og 90
  • Telefon 56 57 51 91 - 902 89 733
  • E-post: postmottak@os-ho.kommune.no

  Kontakt

  Yvonne Matre
  Yvonne Matre
  leiar
  Telefon: 56 57 51 91
  Mobil: 902 89 733