Bufellesskap

Bufellesskap
Bufellesskap
Bufellesskap Leiar / kontaktperson Telefon Besøksadresse
Kuhnletunet, rekkje 1 Bøye Martins Skeie 481 82 648 Kuhnlevegen 263-267
Kuhnletunet, rekkje 2 Anne Turi Kvittingen 56 30 53 20 Kuhnlevegen 262-266
Bjørnefjorden bufellesskap Svein Jarle Vonli 948 30 846 Kuhnlevegen 276-282
Bolig Moberg Stian Johannesen 913 45 742 Kuhnlevegen 52-60
Idrettsvegen bufellesskap Miriam Davidsen Tingvatn 913 82 443 Idrettsvegen 25-27
Vestre Lurane bufellesskap Monica Rød 916 72 067 Vestre Lurane 10
Bufellesskap for psykisk utviklingshemma

Kven kan søkja om bustad i bufellesskap?

Personar som treng tilrettelagd bustad og hjelp i heimen, grunna ulike funksjonsnedsettingar.

 

Slik søkjer du om kommunal bustad

Treng du hjelp til å fylla ut søknaden? Ta kontakt med oss.

 

Slik søkjer du om praktisk hjelp i heimen

  • Fyll ut søknadsskjema for helse- og omsorgstenester
  • Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Os kommune, Bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 5202 Os. Du kan også levera søknadsskjema i Kommunetorget på rådhuset
  • Det er den som treng hjelp, evt. pårørande med fullmakt, som skal skriva under søknaden. Om andre søkjer for deg, må dei leggja ved fullmakt.

Meir informasjon om praktisk hjelp i heimen

 

 

 

 

 

Kontakt

Torunn Haugen
Torunn Haugen
Leiar Tenester for utviklingshemma
Mobil: 936 74 514