Betre læringsresultat
Tittel Publisert Type
20120000 Oppdrag BLR, politisk bestilling 2012 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned Oppdrag BLR - politisk bestilling 2012.pptx
20130214 BLR Tore Isaksen 14

30.01.2017 Filtype: ppt. Klikk for å laste ned Tore Isaksen Os kommune 14. feb.2013.ppt
20131100 BLR budsjettkonferanse nov 2013 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned Prosjekt betre læringsresultat budsjettkonferanse nov 2013.pptx
20140000 BLR presentasjon skulane vår 2014 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned BLR pres skulane vår 2014.pptx
20140212 BLR Tenesteutvalg 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned BLR tenesteutval 12.02.14.pptx
20141002 Presentasjon BLR oppvekstforum 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned 20141002_Presentasjon BLR oppvekstforum - presentrasjon Eirik Andre Hesthamar.pptx
20141014 BLR tenesteutval 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned BLR Tenesteutvalet tysdag 14.oktober-14.pptx
20141106 Tidlig innsats god skulestart 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned 20141106_Tidlig innsats god skulestart.pptx
20141203 BLR referansegruppen 1

30.01.2017 Filtype: ppt. Klikk for å laste ned BLR Referansegruppen 3.des 2014.ppt
20150000 møtedatoar BLR haust 2015 1

30.01.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Møtedatoar BLR haust 2015.docx
20150000 Orientering til tenesteutvalet om BLR 2015-2016 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned Orientering til tenesteutvalet om prosjekt Betre læringsresultat 2015-2016.pptx
20150324 BLR Styringsgruppemøte, status LeseLos og Ungdomstrinn i utvikling 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned BLR- styringsgruppemøte 24.03.15 - status LeseLos og Ungdomstrinn i utvikling.pptx
20150619 BLR Styringsgruppe og referansegruppe

01.02.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra styringsgruppe og referansegruppe BLR 19.06.15.pdf
20150812 BLR planlegginsdag skule og barnehage 1

30.01.2017 Filtype: ppt. Klikk for å laste ned BLR - planleggingsdag skule og barnehage 12.08.15.ppt
20150812 Plan for UiU 2015-2016 1

30.01.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Plan for UIU 2015-2016.docx
20150903 Plan for implementering av LeseLos 1

30.01.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Plan for implemetering av LeseLos.docx
20150925 BLR møte med referanse- og styringsgruppa 1

30.01.2017 Filtype: ppt. Klikk for å laste ned 25.09.15 BLR Møte med referanse- og styringsgruppa.ppt
20150925 Status DUÅ 25

30.01.2017 Filtype: ppt. Klikk for å laste ned Status DUÅ 25.09.15.ppt
20150925 Status LeseLos 25

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned Status LeseLos BLR 25.september 2015.pptx
20151100 BLR - info til politikarane nov 2015 1

30.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nov 2015_Prosjekt Betre Læringsresultat - info til politikarane.pdf
20151106 Barnehagane i Os 2015-2016

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned 06.11.15 Barnehagane i Os 2015-2016.pptx
20151106 BLR møte med referanse- og styringsgruppa 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned 06.11.15 BLR Møte med referanse- og styringsgruppa; Barnehagane i Os og BLR.pptx
20151210 Oppvekstleiarmøte status BLR 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned 10.12.15 Oppvekstleiarmøte Status BLR.pptx
20160118 Presentasjon oppveksteigarsamling midthordaland kompetanseregion 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned Korrigert 18.01.16 Presentasjon BLR på Oppveksteigarsamling Midthordland kompetanseregion.pptx
20160126 BLR Styringsgruppemøte 26

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned Styringsgruppemøte 26.01.16.pptx
20160126 BLR vedlegg styringsgruppemøte 26

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned vedlegg styringsgruppemøte 26.januar 2016.pptx
20160126 Referat styringsgruppemøte 20

30.01.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Referat frå styringruppemøte BLR 26.1.16.docx
20160210 BLR Tenesteutval 10

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned Tenesteutval 10.02.16 BLR.pptx
20161005 BLR - gjennomgang av mandat 1

30.01.2017 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned Saksnr 42-2016 Prosjekt BLR - gjennomgang av mandat.pptx
20161107 Prosjektdirektiv for BLR 1

30.01.2017 Filtype: doc. Klikk for å laste ned Prosjektdirektiv for BLR med foreslått ny undertittel Leik læring og utvikling i barnehage og skule.doc